• slider image 56
  • slider image 49
  • slider image 50
  • slider image 51
  • slider image 52
  • slider image 53
  • slider image 54
  • slider image 55
:::

會計室檔案

檔案名稱
日期 大小 人氣
資本門預算調整容納表
2022-06-30 11:06:09 31.5 KB 309
動支單及黏貼憑證(非公關費).xls
2021-08-20 11:09:24 51.5 KB 291
動支單及黏貼憑證(公關費).xls
2021-08-20 11:09:39 51.5 KB 250
支出科目分攤表.xls
2021-08-20 11:10:21 27.5 KB 313
分期付款表.xlsx
2022-03-15 13:24:41 13.6 KB 499
預付費用請示單.xls
2022-03-08 11:02:42 29.5 KB 384
支出機關分攤表.doc
2022-03-08 14:50:08 39 KB 393
動支單及黏貼憑證(國內旅費)
2023-01-12 15:02:52 52 KB 331
:::

會員登入

搜尋