• slider image 56
  • slider image 49
  • slider image 50
  • slider image 51
  • slider image 52
  • slider image 53
  • slider image 54
  • slider image 55
:::
184035 - 一般公告 | 2024-06-25 | 點閱數: 1134

本校113學年度第1學期第1-6次代理()教師甄選,採一次公告分次招考

一、原簡章招聘代課教師:數學科--鐘點代課(約16節)1名及(約12節)1名係誤植,實際缺額為鐘點代課(約16節)1名,特此更正。

二、詳細內容請參閱甄選簡章。

:::

會員登入

搜尋